TexShield

The textile SME-Associations in this consortium has come together to represent textile SMEs, which are part of a sector that employs 1.9 Million people in Europe with a turnover that is expected to reach €260 Billion by 2015. It has been established that our Members require an environmentally responsible textile treatment with the ability to have strong cross links with the fabric, to provide durable multifunctional performance. There is a growing market need, for different applications require different functionality. It is an added advantage for the industry to be able to access materials at a highly competitive price. Recognising this need of our members, Tex-Shield project is aimed to develop a feasible solution.
De textiel KMO-Associaties deel uitmakend van het TexShield vertegenwoordigen een groot aantal KMO’s van een Europese textielsector die 1,9 miljoen mensen tewerkstelt Europa met een omzet van ca. € 260 miljard. Onze leden zijn vragende partij voor een milieuvriendelijke duurzame water- en/of olieafstotende behandeling van textiel als alternatief voor de huidige perfluorkoolwaterstoffen die om ecologische en toxische redenen zwaar ter discussie staan. Er is een groeiende behoefte in de markt, voor fluorvrije toepassingen op textielmaterialen met multifunctionele eigenschappen. Het is een extra voordeel voor de industrie om toegang te krijgen tot dergelijke materialen en dit tegen een zeer concurrerende prijs. In verband met deze behoefte van onze leden, is Tex-Shield project gericht op het ontwikkelen van een technisch en economisch haalbare oplossing.

English documents


Nederlandstalige documenten


Project website


Visit the website of the TexShield Project
Bezoek de website van het TexShield Project
Site TexShield Project